Total 0 US$

Algemene Voorwaarden

Introductie

Deze algemene voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, zijn van toepassing op alle Hotelgift-diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks online, via enig toestel of per e-mail ter beschikking worden gesteld. Door gebruik te maken van de website van Hotelgift of een ander platform, erkent u de onderstaande voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

1. Reikwijdte en rol van Hotelgift

Via de website www.hotelgift.com bieden wij (Hotelgift en de aan haar gelieerde (distributie)partners) een online platform aan waarop boekingen kunnen worden gedaan voor verschillende soorten tijdelijke accommodaties.

Vanaf het moment dat u boekt, fungeert Hotelgift uitsluitend als tussenpersoon tussen u en de accommodatieaanbieder namens de laatstgenoemde. Hotelgift geeft de gegevens van uw reservering door aan de betreffende accomodatieaanbieder en stuurt u namens de aanbieder een bevestiging per e-mail.

Hotelgift is verantwoordelijk voor het transactieproces op www.hotelgift.com. Als zodanig beheert Hotelgift transactiegeschillen indien er problemen optreden met het betalingsproces. Daarnaast kunt u bij vragen, opmerkingen of klachten over de boeking, het hotel of de transactie rechtstreeks contact met ons opnemen.

2. Afhankelijkheid van informatie en diensten van derden

Bij het verlenen van onze diensten, is de informatie die wij vrijgeven gebaseerd op de informatie die ons door de accommodatieaanbieders wordt verstrekt. Hoewel wij redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid zullen betrachten bij het uitvoeren van onze diensten, zullen wij niet controleren of, en kunnen wij niet garanderen dat, alle informatie nauwkeurig, volledig of juist is, noch kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten (inclusief kennelijke en typografische fouten), eventuele onderbrekingen (hetzij als gevolg van een tijdelijke en/of gedeeltelijke uitval, reparatie, upgrade of onderhoud van onze website of anderszins), onjuiste, misleidende of onware informatie, of het niet leveren van informatie.

3. Privacy en cookies

De privacy van alle Hotelgift-gebruikers wordt gerespecteerd. Als cadeaukaartgebruiker kunt u er zeker van zijn dat geen cadeaukaartgebruiksgegevens van welke aard dan ook met iemand anders worden gedeeld, noch op individuele basis (d.w.z. één cadeaukaart) noch op geanonimiseerde geaggregeerde basis (d.w.z. meerdere cadeaukaarten). Voor meer informatie, zie Privacy en Cookies in de footer van de Hotelgift website.

4. Betaling en prijzen

Betalingen zijn onmiddellijk opeisbaar bij bestelling. Betalingen kunnen gedaan worden met Visa, MasterCard, PayPal en beschikbare lokale betaalmethodes. Alle betalingsprocessen van Hotelgift zijn goed beveiligd. Betalingen (in behandeling) kunnen niet worden gewijzigd of geannuleerd. De verwerking van cadeaukaarttransacties neemt 24 uur in beslag. De gekochte cadeauboncode kan dus na 24 uur worden verzilverd.

Alle hotelprijzen op www.hotelgift.com worden weergegeven inclusief BTW en andere belastingen, tenzij anders vermeld op onze website of in de bevestigingsmail. De cadeaukaarten van Hotelgift zijn niet BTW-plichtig.

Zakelijke bestellingen worden over het algemeen afgerekend via betaling op factuur. Bestellingen die via een factuur moeten worden betaald, worden binnen twee werkdagen verzonden. Houd er rekening mee dat de Hotelgifts pas geactiveerd worden als de betaling van de bestelling is voldaan. Neem contact met ons op voor vragen of speciale verzoeken.

5. Annulering van een Hotelgift-bestelling

Alle Hotelgift-waardecodes zijn waardepapieren aan toonder. Aangezien Hotelgift-waardecodes na de verkoop vermenigvuldigd of aan derden doorgegeven kunnen worden en dus door elke derde ingewisseld kunnen worden, is annulering van de bestelling niet mogelijk.

6. Geldigheid van een Hotelgift

Alle Hotelgifts zijn geldig tot 24 maanden na aankoop.

Hotelgift behoudt zich het recht voor om een Hotelgift waarvan de betaling is geannuleerd of op enige wijze niet is ontvangen, te blokkeren / deactiveren. In het geval er één of meerdere boekingen zijn gedaan met een Hotelgift die niet volledig is betaald, behoudt Hotelgift zich het recht voor deze boekingen te annuleren.

7. Verzilveren van een Hotelgift

Hotelgifts zijn inwisselbaar voor alle accommodaties die beschikbaar zijn op www.hotelgift.com op de door u geselecteerde data en locatie. Het is niet mogelijk om direct bij het hotel te boeken en uw Hotelgift te verzilveren. Bij het maken van een boeking op www.hotelgift.com zal de waarde van de Hotelgift in mindering worden gebracht op het te betalen bedrag. Als de Hotelgift niet in één keer volledig wordt gebruikt, blijft het restant geldig voor een andere boeking. Als de boeking duurder is dan de Hotelgift, kan het restant per online betaling worden voldaan. Per boeking kan één Hotelgift worden gebruikt. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele speciale wensen die bij de boeking worden gedaan.

Na de betaling en/of verzilvering van het Hotelgift ontvangt u de boekingsbevestiging per e-mail. Deze boekingsbevestiging kunt u vervolgens uitprinten en bij het inchecken in het hotel tonen aan de receptioniste. Zorg ervoor dat u uw legitimatie bij u heeft, aangezien het hotel hierom kan vragen.

Het is niet mogelijk om uw Hotelgift in te wisselen voor geld of contante betaling.

8. Annulering of wijziging van de reservering

Controleer de annuleringsvoorwaarden op uw boekingsbevestiging. Als de boeking kan worden geannuleerd, stuur dan uw annuleringsverzoek samen met uw boekingsbevestiging naar support@hotelgift.com. De terugbetaalde waarde van de boeking zal opnieuw worden geladen op de Hotelgift die werd gebruikt om de boeking te maken. Om uw boeking te wijzigen, gelieve uw boeking te annuleren en een nieuwe boeking te maken.

In het geval van niet op komen dagen (d.w.z. afwezig blijven in de geboekte accommodatie) zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

9. Hotel klachten

Indien u klachten heeft over (het verblijf in) het hotel, neem dan rechtstreeks contact op met het hotel. Hotelgift is niet aansprakelijk voor eventuele claims of klachten over (het verblijf in) het hotel.

10. Verdere correspondentie

Door een boeking te voltooien of een Hotelgift te bestellen, gaat u akkoord met (i) een e-mail die wij u voorafgaand aan uw aankomstdatum kunnen sturen met informatie over uw bestemming en reservering en (ii) een e-mail die wij u na uw verblijf of Hotelgift-bestelling kunnen sturen met een uitnodiging om een feedbackformulier in te vullen.

11. Intellectuele eigendom

Tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van de auteursrechten) van de inhoud, het materiaal en de informatie op deze website eigendom van Hotelgift. Zonder schriftelijke toestemming van Hotelgift mag niets van deze website worden gebruikt of gereproduceerd.

12. Disclaimer

Onder voorbehoud van de beperkingen in deze voorwaarden en voor zover toegestaan door de wet, zal Hotelgift niet aansprakelijk worden gesteld voor (i) enige punitieve, bijzondere, directe of indirecte schade of gevolgschade, productieverlies, winstderving, inkomstenderving, contractverlies, verlies van of schade aan goodwill of reputatie, verlies van vordering, (ii) elke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie (met inbegrip van tarieven, beschikbaarheid en beoordelingen) van de accommodatie zoals ter beschikking gesteld op onze website, (iii) de geleverde diensten of de producten aangeboden door de accommodatieverschaffer, (iv) enige (directe, indirecte, gevolg- of punitieve) schade, verliezen, of kosten geleden, opgelopen, of door u betaald, uit hoofde van, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of vertraging van onze website, of (v) voor enig (persoonlijk) letsel, overlijden, schade aan eigendommen, of andere (directe, indirecte, speciale, gevolg- of punitieve) schade, verliezen, of kosten geleden, opgelopen, of betaald door u, als gevolg van (wettelijke) handelingen, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, nalatigheid, niet-nakoming, onjuiste voorstellingen, onrechtmatige daad of risicoaansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de accommodatie (haar werknemers, directeuren, functionarissen, agenten, vertegenwoordigers, of gelieerde bedrijven), met inbegrip van enige (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, overmacht, of enige andere gebeurtenis buiten onze controle.

13. Juridische entiteit

Hotelgift maakt deel uit van Experiencegift B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Experiencegift B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 59310685. Wij zijn gevestigd aan de Herengracht 493, Amsterdam, Nederland.

Experiencegift Inc, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika, geregistreerd bij het handelsregister onder registratienummer 6528394. Wij zijn gevestigd op 287 Park Avenue South, 2nd Floor, New York City, NY
10010, VS.

Experiencegift Ltd, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, geregistreerd bij het handelsregister onder registratienummer 13252343. Wij zijn gevestigd op 207 Regent Street, 3rd Floor, London, W1B 3HH, Verenigd Koninkrijk.

14. Toepasselijk recht

De Nederlandse wet is van toepassing op al onze diensten en producten. Alle rechten voorbehouden.