Algemene Voorwaarden

Introductie Deze voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, zijn van toepassing op alle Flightgift-diensten die direct of indirect online, via enig apparaat of per e-mail beschikbaar worden gesteld. Door gebruik te maken van de Flightgift website of enig ander platform, erkent u de onderstaande voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan. 1. Reikwijdte en rol van Flightgift Via de website www.flightgift.com bieden wij (Flightgift en haar geaffilieerde (distributie)partners) een online platform aan via welke vluchten kunnen worden geboekt. Vanaf het moment dat u boekt, fungeert Flightgift uitsluitend als tussenpersoon tussen u en de luchtvaartmaatschappij namens de laatstgenoemde. Flightgift stuurt de gegevens van uw boeking door naar de betreffende vluchtaanbieder en stuurt u namens de vluchtaanbieder een bevestiging via e-mail. Flightgift is verantwoordelijk voor het transactieproces op www.flightgift.com. Als zodanig beheert Flightgift transactiegeschillen indien zich problemen voordoen met het betalingsproces. Daarnaast kunt u bij vragen, opmerkingen of klachten over de transactie rechtstreeks contact met ons opnemen. 2. Afhankelijkheid van informatie en diensten van derden Bij het verlenen van onze diensten, is de informatie die wij vrijgeven gebaseerd op de informatie die ons door vluchtverleners wordt verstrekt. Hoewel wij redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid zullen betrachten bij het verlenen van onze diensten, zullen wij niet controleren of, en kunnen wij niet garanderen dat, alle informatie nauwkeurig, volledig of juist is, noch kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten (met inbegrip van kennelijke en typografische fouten), eventuele onderbrekingen (hetzij als gevolg van een tijdelijke en/of gedeeltelijke uitval, reparatie, upgrade of onderhoud van onze website of anderszins), onjuiste, misleidende of onware informatie, of het niet leveren van informatie. 3. Privacy en cookies De privacy van alle Flightgift-gebruikers wordt gerespecteerd. Als cadeaukaartgebruiker kunt u er zeker van zijn dat geen cadeaukaartgebruiksgegevens van welke aard dan ook met iemand anders worden gedeeld, noch op individuele basis (d.w.z. één cadeaukaart) noch op geanonimiseerde geaggregeerde basis (d.w.z. meerdere cadeaukaarten). Voor meer informatie, zie Privacy en Cookies in de footer van de Flightgift website. 4. Betaling en prijzen Betalingen zijn onmiddellijk opeisbaar bij bestelling. Betalingen kunnen worden gedaan met Visa, MasterCard en beschikbare lokale betaalmethoden. Alle betaalprocessen van Flightgift zijn goed beveiligd. Betalingen (in afwachting) kunnen niet worden gewijzigd of geannuleerd. De verwerking van cadeaukaarttransacties neemt 24 uur in beslag. De gekochte cadeauboncode kan dus na 24 uur worden verzilverd. Alle vluchtprijzen op www.flightgift.com worden weergegeven inclusief BTW en andere belastingen, tenzij anders vermeld op onze website of in de bevestigingsmail. De cadeaukaarten van Flightgift vallen buiten het toepassingsgebied van de BTW. Zakelijke bestellingen worden over het algemeen afgerekend via betaling op factuur. Bestellingen die via een factuur moeten worden betaald, worden binnen twee werkdagen verzonden. Houd er rekening mee dat de Flightgifts pas geactiveerd worden als de betaling van de bestelling is voldaan. Neem contact met ons op voor vragen of speciale verzoeken. 5. Annulering van een cadeaubestelling Alle Flightgift-waardecodes zijn waardepapieren aan toonder. Aangezien Flightgift-waardecodes na de verkoop kunnen worden gedupliceerd of gedeeld met derden, en dus door elke derde partij kunnen worden ingewisseld, is annulering van de bestelling niet mogelijk. 6. Geldigheid van een Flightgift Hotelgifts gekocht op Hotelgift.com zijn twee jaar geldig. Hotelgifts die elders zijn gekocht kunnen een andere geldigheidsdatum hebben. Controleer altijd de geldigheidsdatum voordat u iets koopt bij andere aanbieders. Flightgift behoudt zich het recht voor om een Flightgift waarvan de betaling is geannuleerd of op enige wijze niet is ontvangen, te blokkeren / deactiveren. Indien er één of meerdere boekingen zijn gemaakt met een Flightgift die niet volledig is betaald, behoudt Flightgift zich het recht voor om deze boekingen te annuleren. 7. Een Flightgift verzilveren Flightgifts zijn inwisselbaar voor alle vluchten die beschikbaar zijn op www.flightgift.com op de door u geselecteerde data en bestemming. Het is niet mogelijk om uw Flightgift direct bij de luchtvaartmaatschappij te boeken en verzilveren. Bij het maken van een boeking op www.flightgift.com, zal de waarde van de Flightgift in mindering worden gebracht op het te betalen bedrag. Als de Flightgift niet in één keer volledig wordt gebruikt, blijft het restant geldig voor een volgende boeking. Als de boeking duurder is dan de Flightgift, kan het restant via online betaling worden voldaan. Per boeking kan één Flightgift worden gebruikt. Indien de naam van de passagier een tweede naam of een initiaal bevat, gelieve deze toe te voegen aan het veld van de voornaam/voornamen van de passagier. Vul altijd de volledige achternaam (-namen) in. Alle namen moeten exact zo worden ingevuld als in het paspoort. Alle tickets zijn exclusief bagage of andere extra diensten, tenzij dit duidelijk is aangegeven. Na het maken van de boeking kunt u op de website van de luchtvaartmaatschappij extra diensten toevoegen of uw ticket opwaarderen, mits de luchtvaartmaatschappij u dit toestaat. Na de betaling en/of verzilvering van de Flightgift ontvangt u de boekingsbevestiging per e-mail. Deze boekingsbevestiging kunt u vervolgens uitprinten en tonen bij het inchecken. Zorg ervoor dat u uw legitimatie bij u heeft. Het is niet mogelijk om uw Flightgift in te wisselen voor geld of contante betaling. Flightgift heeft directe en indirecte integraties met luchtvaartmaatschappijen. Na afronding van elke boeking ontvangt de klant een boekingsbevestigingscode waarmee de boeking op de website van de luchtvaartmaatschappij kan worden beheerd. 8. Annuleren of wijzigen van een boeking Door de klant geïnitieerde vluchtannuleringen leiden over het algemeen slechts tot een kleine terugbetaling of helemaal geen terugbetaling. Als u uw reservering wilt annuleren, neem dan contact met ons op. Houd er rekening mee dat er administratiekosten van toepassing kunnen zijn voor annulerings-/wijzigingsverzoeken. Door de luchtvaartmaatschappij geïnitieerde vluchtannuleringen leiden over het algemeen tot een volledige terugbetaling van de ticketprijs. Als uw vlucht wordt geannuleerd, neem dan contact op met het Flightgift Support Team. Houd er rekening mee dat een terugbetalingsprocedure tot 30 dagen kan duren vanaf het moment dat de vlucht is geannuleerd. Alle terugbetalingen worden geladen op de cadeaubon die gebruikt werd om de boeking te maken. Vluchtwijzigingen kunnen ofwel rechtstreeks door de gebruiker op de website van de luchtvaartmaatschappij worden aangebracht ofwel, indien rechtstreekse wijzigingen op de website van de luchtvaartmaatschappij niet mogelijk zijn, via het Flightgift Support Team volgens de tariefregel/goedkeuring van de luchtvaartmaatschappij. In het geval van niet op komen dagen (d.w.z. afwezig blijven op de geboekte vlucht), zal er geen terugbetaling plaatsvinden. 9. Vlucht klachten Flightgift is niet aansprakelijk voor eventuele claims of klachten over de vlucht of de luchtvaartmaatschappij. 10. Verdere correspondentie Door een boeking te voltooien of een Flightgift-bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met (i) een e-mail die wij u voorafgaand aan uw aankomstdatum kunnen sturen met informatie over uw bestemming en reservering en (ii) een e-mail die wij u na uw reis of Flightgift-bestelling kunnen sturen met een uitnodiging om een feedbackformulier in te vullen. 11. Intellectuele eigendom Tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten (waaronder de auteursrechten) van de inhoud, het materiaal en de informatie op deze website eigendom van Flightgift. Zonder schriftelijke toestemming van Flightgift mag niets van deze website worden gebruikt of gereproduceerd. 12. Disclaimer Behoudens de in deze voorwaarden opgenomen beperkingen en voor zover wettelijk toegestaan, kan Flightgift niet aansprakelijk worden gesteld voor (i) enige punitieve, bijzondere, directe of indirecte schade of gevolgschade, productieverlies, winstderving, inkomstenderving, contractverlies, verlies van of schade aan goodwill of reputatie, verlies van een vordering, (ii) elke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie (waaronder tarieven, beschikbaarheid en beoordelingen) van de vlucht zoals beschikbaar gesteld op onze website, (iii) de verleende diensten of de door de vluchtaanbieder aangeboden producten, (iv) elke (directe, indirecte, gevolg- of punitieve) schade, verliezen, of door u geleden, opgelopen of betaalde kosten, als gevolg van, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of de vertraging van onze website, of (v) voor enig (persoonlijk) letsel, overlijden, schade aan eigendommen, of andere (directe, indirecte, speciale, gevolgschade of punitieve) schade, verliezen, of kosten geleden, opgelopen, of door u betaald, ongeacht of dit het gevolg is van (wettelijke) handelingen, fouten, inbreuken, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, nalatigheid, niet-nakoming, onjuiste voorstelling van zaken, onrechtmatige daad of risicoaansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de vlucht (haar werknemers, directeuren, functionarissen, agenten, vertegenwoordigers, of gelieerde ondernemingen), met inbegrip van enige (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, overmacht, of enige andere gebeurtenis buiten onze controle. 13. Juridische entiteit Flightgift maakt deel uit van Experiencegift B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Experiencegift B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 59310685. Wij zijn gevestigd aan de Herengracht 493, Amsterdam, Nederland. Experiencegift Inc, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika, geregistreerd bij het handelsregister onder registratienummer 6528394. Wij zijn gevestigd op 287 Park Avenue South, 2nd Floor, New York City, NY 10010, VS. Experiencegift Ltd, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, geregistreerd bij het handelsregister onder registratienummer 13252343. Wij zijn gevestigd op 207 Regent Street, 3rd Floor, London, W1B 3HH, Verenigd Koninkrijk. 14. Toepasselijk recht De Nederlandse wet is van toepassing op al onze diensten en producten. Alle rechten voorbehouden.