Hotelgift en Made Blue Doneren 1 Miljoen Liter Drinkwater
backBack to Blog

Hotelgift en Made Blue Doneren 1 Miljoen Liter Drinkwater

Hotelgift en Made Blue hebben samen al een indrukwekkende mijlpaal bereikt door meer dan 116.709.500 liter schoon drinkwater te doneren - een belangrijke stap in het verbeteren van de watervoorziening in achtergestelde regio's. Het ambitieuze doel van Hotelgift om tegen het einde van 2023 in totaal 150.000.000 liter water te doneren, toont haar inzet voor duurzaam toerisme en sociale verantwoordelijkheid. Voordat we ingaan op de inspirerende samenwerking tussen Hotelgift en Made Blue, is het belangrijk om de fundamentele betekenis van duurzaamheid te begrijpen.

Wat betekent duurzaamheid?

Plantenwand Duurzaamheid is de sleutel tot een betere toekomst voor onze planeet. Het is een concept dat niet alleen invloed heeft op ons heden, maar ook op toekomstige generaties. Het belichaamt het idee dat we moeten leven op de manier waarop we dat nu doen zonder de hulpbronnen en het milieu voor toekomstige generaties in gevaar te brengen. Duurzaamheid is niet zomaar een trend, het is een verplichting die ons drijft om bewuste keuzes te maken, na te denken over de manier waarop we leven en innovatieve oplossingen te vinden om de wereld waarin we leven te beschermen en te behouden. Het is een reis waarin we allemaal een rol kunnen en moeten spelen - een reis die ons inspireert om samen te werken aan een duurzamere toekomst.

Duurzaam handelen in het dagelijks leven

Jute zak met appels ter vervanging van een plastic zak Het is voor ieder van ons eenvoudig om duurzaam te handelen in ons dagelijks leven! Begin met het vervangen van plastic tassen door herbruikbare stoffen tassen en gebruik een waterfles in plaats van plastic wegwerpflessen. Verminder je energieverbruik door lichten uit te doen als je ze niet nodig hebt en over te schakelen op LED-verlichting. En vergeet niet om lokaal en seizoensgebonden te winkelen om je ecologische voetafdruk te minimaliseren. Kleine veranderingen in je dagelijks leven kunnen een groot verschil maken voor ons milieu - dus begin vandaag nog en laat zien dat duurzaam handelen leuk kan zijn!

Waar komt ons drinkwater eigenlijk vandaan?

Meisje drinkt glas water In Nederland maken we gebruik van lokaal beschikbare bronnen zoals duinwater, grondwater en oppervlaktewater uit bijvoorbeeld de rivieren of het IJsselmeer. Elke bron vraagt om een specifieke manier van zuiveren. Drinkwater - een fascinerend resultaat van natuur en technologie! De herkomst en beschikbaarheid van drinkwater verschilt echter sterk per regio op aarde. Hier volgen enkele voorbeelden:

Grondwater

In veel delen van de wereld, vooral in droge gebieden, wordt drinkwater gewonnen uit grondwaterputten. Dit water komt uit ondergrondse reservoirs die gevoed worden door neerslag en zich in poreuze rotslagen bevinden. Voorbeelden hiervan zijn landen als Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Rivierwater

In sommige regio's wordt drinkwater uit rivieren gehaald. De rivieren worden gebruikt als natuurlijke waterbronnen en het water wordt gezuiverd door zuiveringsinstallaties. Dit is bijvoorbeeld het geval in veel steden in de VS.

Precipitatie

In landen met voldoende regenval kan regenwater worden opgevangen en gezuiverd om drinkwater te leveren. Dit wordt vaak toegepast in landen als Nieuw-Zeeland en delen van Scandinavië.

Ontzilting

In sommige regio's, vooral in droge kustgebieden, wordt zeewater gezuiverd door ontziltingsinstallaties om drinkwater te leveren. Dit is bijvoorbeeld gebruikelijk in Israël, Australië en de Golfstaten.

Bronnen in de bergen

In bergachtige gebieden kan drinkwater worden gewonnen uit natuurlijke bergbronnen. Dit komt bijvoorbeeld veel voor in de Alpen in Europa of in de Andes in Zuid-Amerika.

Recyclen en hergebruiken

In sommige geavanceerde steden en landen wordt gezuiverd afvalwater hergebruikt en omgezet in drinkwater. Singapore is hier een opmerkelijk voorbeeld van.

Hoeveel drinkwater is er op aarde?

Ongeveer 97,5% van het water op aarde is zout water, dat aanwezig is in de oceanen en zeeën. Slechts ongeveer 2,5% van het water op aarde is zoet water, waarvan weer ongeveer 68,7% gebonden is als ijs in de poolkappen en gletsjers. Het resterende zoete water dat toegankelijk is voor mensen, dieren en planten is slechts een fractie van de totale hoeveelheid water op aarde. Het is belangrijk om op te merken dat de beschikbaarheid van drinkwater in veel delen van de wereld een grote uitdaging is. Klimaatverandering, vervuiling en overmatig gebruik van waterbronnen kunnen leiden tot waterschaarste. Daarom is duurzaam beheer en bescherming van waterbronnen cruciaal om ervoor te zorgen dat mensen over de hele wereld toegang hebben tot schoon drinkwater. Dit is waar onze samenwerking met Made Blue om de hoek komt kijken.

Over Made Blue

Meisje drinkt water uit een rivier De organisatie Made Blue zet zich in voor betere toegang tot schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. Hun innovatieve concept is om waterprojecten te financieren en tegelijkertijd de watervoetafdruk van bedrijven in de Westerse wereld te verkleinen. Door middel van partnerschappen met bedrijven zoals Hotelgift wordt geld ingezameld dat vervolgens wordt geïnvesteerd in drinkwaterprojecten, waardoor duizenden mensen in armere regio's toegang krijgen tot schoon water. Dit initiatief gaat echter veel verder dan alleen het doneren van geld, omdat het ook banen creëert en zo een bredere positieve invloed heeft op gemeenschappen wereldwijd. Made Blue laat zien hoe sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid in het bedrijfsleven aan elkaar gekoppeld kunnen worden om wereldwijd een positieve impact te hebben.

Goed doen en duurzame cadeaus geven met Hotelgift en Made Blue

De samenwerking tussen Hotelgift en Made Blue is een belangrijk initiatief om duurzaam toerisme te bevorderen. Voor elke gekochte en ingewisselde hotel cadeaubon wordt 1.000 liter water gedoneerd, waarmee een waardevolle bijdrage wordt geleverd aan de voorziening van schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. Deze samenwerking laat zien hoe bedrijven in de toeristische sector een echt verschil kunnen maken door sociale verantwoordelijkheid te nemen en reizigers de kans te bieden een positieve invloed op de wereld te hebben. Lees meer over onze werkwijze op het gebied van duurzaamheid.

Wat is duurzaam toerisme?

duurzaam reizen op het strand Duurzaam toerisme is een vorm van reizen die een positieve invloed wil hebben op het milieu, de cultuur en de economie van een bestemming. Deze benadering streeft ernaar natuurlijke hulpbronnen te beschermen, lokale gemeenschappen te ondersteunen en reizigers bewust te maken van hoe ze verantwoord kunnen reizen om de schoonheid en integriteit van een plek te behouden voor toekomstige generaties. Bekijk enkele van de duurzame hotels die je kunt boeken via Hotelgift en geef een cadeau dat goed doet met Hotelgift.